Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registru agricol

Nu sunt documente

ACTE NECESARE – DECLARAȚIA APIA

1. Copie buletin
2. Extras cont bancar
3. Adeverință Primărie (cu suprafețele de teren lucrate);
4. Act proprietate teren (titlu proprietate, contract vânzare-cumpărare, certificat moștenitor, contract arendă)
5. Copie după registrul agricol, pagina 2A și 3
6. Număr de telefon de corespondență (fix, mobil)
7. Dosar plic (pentru acte)

ATESTAT PRODUCTOR ȘI CARNET COMERCIALIZARE

1. Cerere
2. Adeverință medic veterinar
3. Acte proprietate teren

ADEVERINȚE PENTRU NOTARIAT

1. Anexa 24
2. Titlu proprietate
3. Certificat fiscal

Acte necesare pentru vânzare-cumpărare teren
1. Cerere- pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
2. Oferta de vânzare teren
3. Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare
4. Act proprietate (titlu proprietate, certificat moștenitor, contract vânzare cumpărare s.a.);
5. Carte funciară
6. Certificat fiscal

Anexa 1A – Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
Anexa 1B – Ofertă de vânzare teren
Anexa 1C – Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL AGRICOL

1. Acte identitate proprietar și membrii familiei
2. Acte de proprietate asupra terenului deținut

– Titlul de proprietate;
– Certificat moștenitor;
– Contract de vânzare cumpărare;
– Carte funciară;
– Contract comodat;
– Contract arendă;
– Contract concesiune.

3. Adeverință de la medicul veterinar pentru animalele deținute în gospodărie

ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR

– Certificat urbanism;
– Autorizație construire .

Ultima actualizare: 11:40 | 22.04.2024

Sari la conținut