Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Impozite și taxe locale

Departamentul Impozite și Taxe Locale al comunei Comarna are atribuții privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, pe raza administrativ – teritorială a comunei Comarna.

Modalitățile de informare puse la dispoziția contribuabililor sunt:
• informarea directă prin intermediul funcționarilor publici care deservesc ghișeele pentru activitatea cu publicul, deschise la sediul instituției noastre din Primăria Comarna
• prin pagina de internet, adresa este http://www.primariacomarna.ro/ari2_160-impozite_si_taxe.html

Certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice – formulare

Obținerea certificatului de atestare fiscală este reglementată de Ordinul MFP nr. 752/2006, care a fost modificat prin Ordinul MFP nr. 393/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013.

Reglementările, care au devenit aplicabile de la 1 mai 2013, fiind valabile și în acest an, au completat cu noi informații referitoare la starea obligațiilor fiscale lista mențiunilor relevante pentru situația fiscală a unui contribuabil, prevăzută la secțiunea D, pct. III din certificatul de atestare fiscală. Astfel, de la 1 mai, documentul precizează dacă anumite datorii ale contribuabilului sunt în executare silită sau suspendate la executare silită.

Pentru a obține certificatul de atestare fiscală, firmele trebuie să solicite documentul la unitatea fiscală care îi administrează. Cererea-tip completată se depune alături de:
• un Dosar cu șină;
• o copie C.I. / B.I. și împuternicire pt. delegat;
• o copie Certificat înregistrare fiscală;
• două timbre fiscale (2 lei/bucata);
• documente doveditoare a realității contabile cum ar fi: balanță de verificare semnată și ștampilată.

Persoanele fizice care au nevoie de certificat nu trebuie decât să depună cererea prin care solicită documentul și două timbre fiscale, în valoare de 4 lei.

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și poate fi utilizat de filme pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării.

Certificatul de atestare fiscală se întocmește în două exemplare originale, din care:
• un exemplar se comunică solicitantului sau noului organ fiscal competent;
• un exemplar se păstrează la organul fiscal emitent și se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

În situația în care contribuabilul dorește să obțină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală trebuie să menționeze în cerere numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plătește o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate.

Acte necesare pentru eliberare documente primărie

Acte necesare pentru eliberare certificat fiscal:

1. Carte de identitate
2. Plata la zi a impozitelor și taxelor locale
3. Achitarea unei taxe de 10 lei

 

Acte necesare pentru înscriere autovehicule

1. Fișa de înmatriculare
2. Copie carte identitate
3. Achitarea unei taxe de 62 lei

Termene de plată a impozitelor locale

1. Impozitul pe clădiri, teren și taxe pe mijloacele de transport se plătește anual până la datele 31 martie și 30 septembrie inclusiv

2. Pentru neplată impozitului pe clădiri și teren precum și a taxei pentru mijloacele de transport pentru persoanele fizice și juridice se percep penalizări de 0,1% zi calendaristică

3. Plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren și a taxei pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%

Facilități pentru persoane fizice și juridice

1. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de trasport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizații nu se aplică pentru veteranii de război

2. Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit

3. Impozitul pe clădiri, impozitului pe teren și taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, și de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
Scutirea de la plată impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la pct.3

Ultima actualizare: 11:40 | 22.04.2024

Sari la conținut