Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cultura

Cãmin cultural Comarna

La nivelul comunei funcționează douã cãmine culturale, unul la Osoi, altul în Comarna, aflate în responsabilitatea unui referent cultural.

În cadrul acestora au fost organizate diverse acțiuni constând în serbãri școlare, teatre de pãpuși, circ, adunãri publice prilejuite de desfãșurarea alegerilor locale și parlamentare, sãrbãtorile comunei, praznice, mese festive, petreceri pentru tineret etc.

Clãdirea Cãminului cultural Comarna a suportat o renovare interioarã, de anvergurã ce a constat în schimbarea în totalitate a tâmplãriei, zugrãvirea etajului, schimbarea pardoselii la etaj, zugrãvirea casei scãrii, a holului de la intrare și a sãlii polivalente. Tot aici a fost schimbatã în totalitate instalația electicã. Au fost montate corpuri noi de iluminat, atât în interiorul clãdirii, cât și în exteriorul acesteia. În curtea cãminului a fost amenajatã o scenã de festivitãți și s-au montat 2 toalete ecologice.

Cãminul cultural Comarna mai necesitã amenajarea unei bucãtãrii și a unei bãi moderne care implicã aducțiunea de apã precum și încãlzire termicã dar și amenajarea unei terase exterioare.

Mai menționãm cã în incinta acestui spațiu, pe lângã bibliotecã mai funcționeazã și 2 societãți comerciale în calitate de chiriași.
In ceea ce privește

Cãminul cultural Osoi, aici a fost schimbatã tâmplãria. Au fost renovate doua încaperi și holul de la intrare care deservește biblioteca publicã.

A devenit un obicei organizarea sãrbãtorilor comunei pentru satele Comarna și Osoi, respectiv 21 mai și 15 august.

Biblioteca „George Mãrgãrit”

În incinta Cãminului cultural Osoi funcționeazã Biblioteca „George Mãrgãrit” cu o filiala la Cãminul cultural Comarna (1997). Biblioteca Comunalã Comarna continuã tradiția bibliotecii sãtești înființate în anul 1902.

Se sãrbãtorește în anul 2002 printr-o amplã manifestare 100 de ani de existențã a bibliotecii, în cadrul proiectului județean Biblioteci rurale centenare din județul Iași.

Biblioteca comunalã de-a lungul existentei ei a funcționat în mai multe localuri – la Comarna- în localul Bãncii de Credit, în localul scolii rurale, iar la Osoi, în incinta fostei clãdiri a grãdiniței, în locuința personalã, apoi naționalizatã a numitului Avramia Lazãr, în cladirea cooperației.

În prezent, activitatea Bibliotecii comunale este coordonatã de Biblioteca Județeanã „Gheorghe Asachi ” Iași, iar pe plan administrativ de Primãria Comunei Comarna.

Din documentele bibliotecii aflãm cã primele înregistrãri de publicații sunt din anul 1960.

Din anul 1998, Biblioteca publicã Comarna primește numele poetului și publicistului George Mãrgãrit (1923-1961) la propunerea prof. Gheorghe Scarlat.

George Mãrgãrit a locuit în Osoi iar descifrarea primelor taine ale universului cunoașterii va fi fost în aceastã localitate, unde tatãl sãu a activat ca învãțãtor. George Cãlinescu îl remarcã pe studentul G. Mãrgãrit al Faculãții de Litere a Universitãții Al. I. Cuza Iași, pentru inteligența sclipitoare.

Existența bibliotecii în comuna Comarna este semnalatã în douã monografii elaborate pe plan local: „Monografia comunei Comarna-județul Iași” -cuprinde date pînã la 1 ianuarie 1975, întocmitã de învãțãtor Ioan Moraru, fost director al Cãminului Cultural Osoi.

Ultima actualizare: 15:44 | 11.07.2024

Sari la conținut